Spain +34 645 323 024

Your Private Agency in Ibiza

CONTACT US - CLICK HERE

Les Illes Balears i Catalunya són les comunitats on més van augmentar les noves hipoteques sobre habitatges l’any 2015, tal com reflecteixen les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A les Balears, els préstecs hipotecaris sobre habitatges van augmentar un 41,4 %, i a Catalunya, un 25,9 %, mentre que de mitjana a l’Estat l’increment es va situar en un 19,8 %. Aquest creixement de prop d’un 20 % significa el segon creixement interanual després de sis anys ininterromputs de caigudes d’ençà de l’esclat de la bombolla immobiliària.

A Catalunya, durant tot l’any 2015 es van signar 38.583 hipoteques sobre habitatges, una quantitat que només van superar Andalusia -amb 45.971 noves hipoteques- i la Comunitat de Madrid, amb 42.382 nous crèdits. En el conjunt de l’Estat es van formalitzar 244.827 noves hipoteques sobre habitatges.

Per contra, les comunitats autònomes on les hipoteques d’habitatges van experimentar un creixement més tímid durant l’any 2015 van ser Navarra, amb un 2,5 %; Castella i Lleó, amb un 8,9 %, i el Principat d’Astúries, amb prop d’un 12 %.

Pel que fa al capital total d’aquest tipus de crèdit, a tot l’Estat va pujar a gairebé 26.000 milions d’euros, amb un augment del 24 %. D’aquesta quantitat, a Catalunya li correspon un capital de 4.640 milions d’euros, una xifra que significa un increment del 32,8 % durant l’any passat. De fet, al desembre Catalunya va registrar un increment del capital prestat de més del 61 % respecte al mateix mes de l’any anterior. L’augment és similar al de les comunitats de Galícia -amb un creixement de prop del 64 %- i de l’Aragó -amb un 69,5 %-, els tres únics territoris en què l’indicador es va disparar més d’un 50 %.

Respecte a la quantitat total del capital prestat, només Madrid -amb 6.232 milions- va superar Catalunya, però l’augment dels diners prestats es va situar més de deu punts per sota, gairebé en el 21 %.

Per demarcacions

Segons demarcacions, Barcelona suposa el gran gruix de les noves hipoteques sobre habitatges a Catalunya. Només en aquesta demarcació se’n van signar 27.756 l’any 2015, amb un capital prestat total de 3.613 milions d’euros. Segons un informe elaborat per Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona té el preu per metre quadrat més car entre les grans ciutats espanyoles, uns 2.217 euros.

A la demarcació de Girona la firma d’hipoteques sobre habitatges es va enfilar fins a les 4.626, amb un capital total de 498 milions; a Lleida es van fer 1.791 operacions, amb un capital global de 156 milions, i a Tarragona es va arribar a les 4.410 noves hipoteques sobre habitatges, amb un capital total de 371 milions d’euros.

Segons les dades de l’INE, l’import mitjà de les hipoteques sobre habitatges a l’Estat es va situar l’any passat en 105.931 euros. Això suposa un augment del 3,6 % en comparació amb les dades del 2014. De fet, l’import mitjà és el més alt des de l’any 2011, quan era de gairebé 112.000 euros. Els tipus d’interès, però, han baixat.

La caiguda de l’Euríbor durant el 2015 també s’ha notat en aquests préstecs. El tipus d’interès mitjà de les noves hipoteques sobre habitatges al desembre se situava per sobre del 3,3 %, mentre que el desembre del 2014 era lleugerament superior, del 3,5 %. L’Euríbor segueix sent el tipus de referència més utilitzat en el mercat hipotecari.

Source : habitaclia


Leave a Reply


Translate »